Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư

(PLO)-  Trong dự thảo lần 2 về việc sửa đổi Luật Nhà ở mới đây, Bộ Xây dựng tiếp tục đưa ra phương án quy định về thời hạn sử dụng của nhà chung cư. Trước đó, Bộ Xây dựng cũng từng đề xuất quy định thời hạn sử dụng chung cư chỉ từ 50-70 năm và xuất này đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối.
VIỆT HOA - THU HÀ – KIM CƯƠNG