Chat GPT và những vấn đề pháp lý liên quan

(PLO)- Thời gian gần đây khắp các cộng đồng mạng Việt Nam và trên thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào ChatGPT. Dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ChatGPT có khả năng trò chuyện với người dùng, giải đáp được rất nhiều công việc của con người.
HỮU ĐĂNG - THU HÀ - NGUYỄN TIẾN