Chiến thắng Điện Biên Phủ

(PLO) - Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ớ phía Tây vùng rừng núi phía Bắc. Biết đây là một căn cứ quân sự rất thuận lợi, Thực dân Pháp đã lấy nơi này làm chiến lược cơ động. Sau 56 ngày đêm chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi và phá huỷ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng, đạn dược, quân trang quân dụng.

PLO xin giới thiệu đoạn phim diễn tiến trận đánh 56 ngày đêm giải phóng hoàn toàn căn cứ Điện Biên Phủ.