Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp TP.HCM

(PLO)-  Hôm qua (15-4), diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2022 với chủ đề Kinh tế số: "Động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai" đã chính thức đi vào phiên trình bày, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các chương trình hành động của TP.
BẢO PHƯƠNG – PHẠM CƯỜNG – ĐẠI THẮNG – TÚ QUYÊN – QUỐC VŨ