Chuyên gia công nghệ nói gì về ứng dụng PC-COVID?

(PLO)- Ứng dụng PC-COVID được xây dựng khẩn trương với sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, các doanh nghiệp công nghệ và những đơn vị liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển một ứng dụng thống nhất trong phòng chống dịch COVID-19.
ĐẠI THẮNG - THU HÀ - QUỐC VŨ