Chuyên gia nói gì về việc hoãn thi hành BLHS 2015?

(PLO)- Theo kết quả rà soát, có tới 95 nội dung, điều khoản trong BLHS 2015 bị sai sót, trùng lặp, lỗi kỹ thuật… Những sai sót này dẫn tới không thể áp dụng ngay BLHS theo mốc đã định (ngày 1-7-2016). Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất giải pháp là ban hành một nghị quyết về việc lùi hiệu lực của BLHS 2015, như vậy, các luật hiện hành sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các chuyên gia có ý kiến gì về việc này?

Có thể bạn quan tâm