Clip: Container 'cào' sập cổng chào ở Vĩnh Long

Có thể bạn quan tâm