Clip: Lưu ý trước khi bước vào phòng thi

(PLO) - Nhóm Lăng Kính Trẻ tổng hợp, nhắc nhở các thí sinh hành trang cần chuẩn bị trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Nhóm Lăng Kính Trẻ thực hiện