Công nghệ xử lý rác của người Nhật

Rác được đưa vào buồng đốt, phần chưa cháy hết sẽ được thổi bay lên để quay lại đốt lần hai. Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình này dùng để sản xuất điện. 
Theo NGÂN PHAN (VNEXPRESS)