Cuộc đời phụ nữ qua phim ngắn 4 phút

Chỉ với 4 phút phim ngắn, cuộc đời của người phụ nữ được mô tả sống động từ sự thay đổi hình dáng bên ngoài cho đến tình cảm tính cách.