Cuộc gặp bất ngờ kỳ 3: Việt Nam là cứ điểm sản xuất quan trọng

(PLO)- “Về vai trò của Việt Nam đối với Nhật Bản, có thể thấy Việt Nam là một đối tác vô cùng đáng tin cậy. Về kinh tế, Việt Nam là một cứ điểm sản xuất quan trọng đối với đất nước chúng tôi.” - Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM
NHÓM PV