Đảm bảo an toàn công trình thi công mùa dịch

(PLO)- Những công trình tại Đà Nẵng được thi công trở lại nếu đảm bảo được các điều kiện như sử dụng thiết bị máy móc là chủ yếu, xa khu dân cư và công nhân phải tuân thủ các quy tắc trong phòng, chống dịch COVID-19.
BÙI TOÀN - HUỲNH NHƯ