Đấu giá quyền sử dụng đất để khơi thông nguồn lực

(PLO)-  TP.HCM đã áp dụng thành công việc dùng đất “nuôi” đường và phát triển đô thị bằng cách đấu giá đất dọc dự án làm đường để lấy tiền làm các dự án.

Có thể bạn quan tâm