Đấu giá quyền sử dụng đất: Thực tiễn pháp lý và giải pháp

(PLO)-  Từ đầu năm 2022, UBND TP.HCM nói riêng và nhiều tỉnh, thành phố của cả nước nói chung đã bắt đầu rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá QSDĐ để trục lợi.
NHÓM PV