Đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi, chuyên gia nói gì?

(PLO)- Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật CCCD sửa đổi. Rất nhiều nội dung mới đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung như: lược bỏ vân tay, sửa đổi một số thông tin trên CCCD, bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi...
Hữu Đăng – Đào Hà – Nguyễn Tiến