Dịch COVID-19: Làm sao để trẻ không lãng phí ngày nghỉ dài?

(PLO)- Để đảm bảo việc học sinh nghỉ ở nhà nhưng không sao nhãng việc học, không quên kiến thức trong thời gian nghỉ dài đối phó với dịch COVIDD-19, nhiều trường đã lên kế hoạch dạy học online cho học sinh.
MINH TÂM - CÙ HIỀN - TẤN KHOA