F0 cách ly tại nhà cần làm gì để hưởng chế độ ốm đau?

(PLO)- Đối với trường hợp F0 điều trị tại nhà chỉ giải quyết chế độ ốm đau theo đúng hướng dẫn của Thông tư 56/217. Chính vì thế, hiện tại có rất nhiều người lao động là F0 được điều trị và cách ly tại không được giải quyết chế độ ốm đau. 
Nguyễn Hiền - Thu Hà - Đỗ Tùng - Quang Duy