Gần vị trí nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát có gì?

Đoạn clip quay cận cảnh dưới đáy biển Vĩnh Tân, Tuy Phòng, Bình Thuận, vùng được cho là sẽ nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải xuống biển.

Có thể bạn quan tâm