Giáo dục giới tính kiểu... Thái Lan

(PLO)- Giáo dục giới tính phiên bản Truyền thông Xã hội của Thái Lan đơn giản nhưng dễ hiểu đối với giới trẻ hiện nay về vấn đề giới tính và sinh sản.
Nguồn: Kênh Truyền thông Trắng đen