Hai bệnh nhân trong ca ghép tạng xuyên Việt giờ ra sao?

(PLO)- Hai bệnh nhân trong ca ghép tim và ghép thận xuyên Việt từ người cho chết não được vận chuyển từ BV Quân y 108 (Hà Nội) về BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã trở lại với cuộc sống bình thường.
QUỐC VŨ - MAI PHẠM