Kiếm bộn tiền mỗi ngày từ 'rau hoàng đế'

(PLO)- Hiện tại, ông Nho sở hữu 1ha măng tây xanh đang trong thời kỳ cho thu hoạch những lứa đầu tiên với năng suất đạt từ 40-50kg/ngày.
NGUYỄN THÀNH - TẤN KHOA - QUỐC VŨ