Kỳ 4: Sự thật 'đầu ra' của các xe rút hầm cầu là đây!

(PLO)- Trong quá trình bám theo các xe làm dịch vụ rút hầm cầu, chúng tôi thấy xe cứ đi rút rồi... chạy về nhà. Vậy chất thải đổ đi đâu? Chẳng lẽ các xe lừa chủ nhà vì chỉ thấy họ rút lên mà không thấy đi xử lý? Và đây là sự thật!
HOÀI NAM - NGUYỄN TÂN