Làm sao giải bài toán tâm lý, căng thẳng của người dân mùa dịch?

(PLO)- Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến tinh thần và tâm lý rất nhiều người bị tổn thương. Ở lĩnh vực sức khỏe tâm thần, các chuyên gia cho rằng đại dịch này đang gây ra một cú sốc lớn, stress nặng cho con người.
ANH ĐÀO - HOÀNG LAN - NGUYỆT NHI - THU HÀ - QUỐC VŨ