LS Nguyễn Minh Tâm: Điều quan trọng nhất của nghề luật sư là đạo đức

(PLO)- Quyền bào chữa của công dân và vai trò của luật sư ngày càng được nâng cao và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong xã hội. Đội ngũ luật sư Việt Nam ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lực lượng luật sư không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề.
THU HÀ - KIM CƯƠNG