Lý giải về những vệt nước màu đỏ ven biển Đà Nẵng

Trong mấy ngày nay tại nhiều khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng xuất hiện những vệt nước có màu đỏ kéo dài. Tuy nhiên, qua kiếm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng kết luận màu nước đỏ này là do ấu trùng ruốc, hay còn gọi là trứng ruốc, không ảnh hưởng tới môi trường biển. 
Theo VNEWS