Người dân nói gì khi qua chốt kiểm soát y tế ở TP.HCM?

(PLO)- Sau khi toàn bộ 62 chốt kiểm soát y tế tại TP.HCM bắt đầu hoạt động, rất nhiều người dân khi lưu thông qua chốt đã được kiểm tra y tế và thu thập thông tin hành trình. Hầu hết người dân đều đồng tình và vui vẻ hợp tác.
HOÀNG GIANG - NGUYỄN YÊN - HUỲNH NHƯ - QUỐC VŨ