Người đang cai nghiện, bỏ phiếu ở đâu?

(PLO)- Cử tri là người đang bị cai nghiện ở cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang cai nghiện.