‘Nóng’ chuyện nhà đất: Giải pháp phát triển bền vững thời gian tới

(PLO)- Tại Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững thị trường bất động sản trong bối cảnh mới” được tổ chức sáng 11-3, các chuyên gia đã đưa ra nhiều đề xuất, định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới.
BẢO PHƯƠNG - ANH ĐÀO - ĐỖ TÙNG