Nông dân mang sản phẩm sạch ra hội chợ, được gì?

(PLO)- Chương trình triển lãm Hội chợ “Thành tích Nông dân xuất sắc thời hội nhập – Nông nghiệp đô thị và giao thương kinh tế vùng Đông Nam Bộ 2017” diễn ra tại công viên Lê Văn Tám TPHCM, được tổ chức nhằm tôn vinh các mô hình sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của nông dân và các đơn vị doanh nghiệp phục vụ nông  nghiệp, nông thôn và nông dân.