Nóng hôm nay: Đốc thúc giải phóng mặt bằng để thi công cầu Rạch Miễu 2

(PLO)-   Nóng hôm nay: Đốc thúc giải phóng mặt bằng để thi công cầu Rạch Miễu 2; Quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí để phát triển mạnh hơn; Sở Công thương TP.HCM họp khẩn về việc công ty xăng dầu gặp khó khăn; TP.HCM có thể xuất hiện thêm ca đậu mùa khỉ mới
EKIP NÓNG HÔM NAY