Nóng hôm nay: Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm về lô vaccine hết hạn

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 27-5: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm về lô vaccine hết hạn; 6 biện pháp phòng chống tạm thời bệnh đậu mùa khỉ; Xác nhận độc thân: Nghĩ cách làm tiện hơn cho dân...
EKIP NÓNG HÔM NAY