Ông Nguyễn Xuân Thắng phụ trách Hội đồng Lý luận TW

Chiều 14-12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 
Nguồn: Truyền hình Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam