Ông Tập Cận Bình giám sát cuộc diễu binh ở Hong Kong

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp giám sát cuộc diễu binh của 20 đơn vị quân trong sự kiện diễu binh lớn nhất kể từ khi Anh trao trả đặc khu hành chính Hong Kong cho Trung Quốc.
KIỆT ANH