Qua cầu treo sắp sập đến trường ở Hòa Bình

Cheo leo trên độ cao khoảng 30 m, hàng trăm em học sinh nhấc từng bước chân để vượt qua chiếc cầu treo đã quá xuống cấp để đến trường hằng ngày tại xã Lỗ Sơ (Tân Lạc, Hòa Bình).
Nguồn: VTV1