Quách Tiến Dũng chiến thắng chặng 24: Cao Lãnh - Cần Thơ

(PLO)- Tay đua trẻ quân đội Quách Tiến Dũng đã xuất sắc đánh bại Trần Thanh Nhanh (Minh Giang TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Sang (Ynghua Đồng Nai) giành chiến thắng sau 2 giờ 00’47”, lần đầu tiên đăng quang ngôi thắng chặng.
MINH QUANG