Sốc với màn chơi trống bằng cơ bắp

(PLO) - Chơi trống bằng tay đã là một chuyện không lấy gì làm dễ dàng, nhưng chàng thanh niên này còn dùng cả cơ bắp để chơi trống thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
T.Q