Thâm nhập điểm bán hóa chất 'biến’ cá trê trắng thành cá trê vàng

(PLO)- Tại khu vực huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có nhiều cơ sở bán thuốc “tạo màu” để 'hô biến’ cá trê trắng thành cá trê vàng. Phần lớn các cơ sở này chỉ bán cho các chủ ao quen mặt, còn rất dè dặt khi bán thuốc cho người lạ. Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã xâm nhập thực tế và dễ dàng mua được loại hóa chất lạ tại một trang trại nuôi cá.
Hoàng Nam thực hiện