TQ đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN như thế nào?

Việc giàn khoan HD981 của Trung Quốc kéo vào tác nghiệp tại vùng đặc quyền kinh tế của nước ta thêm một lần nữa chứng tỏ hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) là một trong những công cụ pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp về biển đảo. Từ trước đến nay, mọi tranh chấp trên biển và thềm lục địa luôn được nước ta giải quyết thông qua pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước này.