Từ năm 2022, việc tăng lương hưu sẽ được thực hiện ra sao?

(PLO)- Theo Nghị định 108 thì từ ngày 1-1-2022 nhiều đối tượng đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 7,4% mức hưởng. 

Có thể bạn quan tâm