Vaccine 'made in Viet Nam': Chuyên gia dịch tễ học của Úc nói gì?

(PLO)- Dư luận đang rất quan tâm và mong muốn làm sao để vaccine 'made in Viet Nam' đầu tiên, vaccine Nanocovax, sẽ có thể được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và đảm bảo hiệu quả, phục vụ cho công tác chống dịch.
ĐỖ THIỆN - TÚ QUYÊN - QUỐC VŨ