Video: Cần có cơ chế để giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch

(PLO)- TP Đà Nẵng đã chủ động lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, từ đó làm cơ sở để ban hành kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. 

Có thể bạn quan tâm