Video: Cử tri quan tâm về chung cư cũ, an toàn thực phẩm

(PLO)- Cử tri quận Bình Thạnh, TP.HCM bày tỏ sự quan tâm về vấn đề kênh rạch, chung cư cũ, an ninh xã hội…tại buổi tiếp xúc với các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 11-5.
THANH TUYỀN - NGUYỆT NHI - ĐÀO HÀ - DANH NGUYỄN