Video: Đem túi nilon đi đổi lấy rau củ

(PLO)-  Đem túi nilon để đổi lấy nông sản, sau đó dùng túi nilon để tái chế thành những sản phẩm thời trang vô cùng độc đáo. Đây là dự án góp phần bảo vệ môi trường của một chuỗi cửa hàng tại TP.HCM.
HUỲNH THƠ - BẢO PHƯƠNG - ANH ĐÀO