Video diễu binh lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên đã tổ chức cuộc diễu hành quân sự lớn, một trong các hoạt động của lễ kỷ niệm lần thứ 70 của Đảng Lao động cầm quyền. Lãnh đạo của đất nước, Kim Jong-Un đã có mặt tham dự buổi lễ, nhưng không có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Cuộc diễu binh là một trong những lễ hội lớn nhất của nước này.