Video: Gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công cho TP.HCM

(PLO)-  Sáng ngày 24-8, tại phiên họp giải trình của UBND TP.HCM với Thường trực HĐND TP.HCM về kết quả thực hiện pháp luật đầu tư công trên địa bàn TP, nhiều đại biểu HĐND TP quan tâm đến nhu cầu nguồn vốn của TP để đáp ứng nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
ĐỖ THIỆN - TÚ QUYÊN - NGUYỄN TIẾN