Video: Hội thảo BOT - Từ góc nhìn đa chiều

(PLO)- Ngày 17-10, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo BOT - Từ góc nhìn đa chiều. Hội thảo sẽ làm rõ những mặt tích cực và tiêu cực trong đầu tư BOT hiện nay ở Việt Nam.
TRUYỀN HÌNH BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM