Video: Kiến nghị bác sĩ phải có nghĩa vụ với y tế cơ sở như nghĩa vụ quân sự

(PLO)- Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế đề xuất hoặc phối hợp các bộ ngành có cơ chế, chính sách chuyển đổi tỉ lệ BS đa khoa đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, các BS mới tốt nghiệp phải có có thời gian thực hành tại y tế cơ sở và nên có chính sách bắt buộc BS phải có nghĩa vụ với y tế cơ sở như nghĩa vụ quân sự.
TRẦN MINH - ANH ĐÀO