Video: Làm sao để giảm số ca F0 tử vong ở TP.HCM?

(PLO)- TP.HCM hiện nay đang áp dụng mô hình tháp 5 tầng điều trị cho F0. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cho rằng TP cần một mô hình chăm sóc F0 trong cộng đồng hiệu quả hơn về thực tiễn để giảm thiểu tử vong, tái thiết lại đời sống xã hội.
EKIP NÓNG HÔM NAY