Video: Lễ Tuyên thệ của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội Khóa XV vào sáng nay (2-3) để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm