Video: Người sưu tầm hơn 1.000 kỷ vật về Sài Gòn trong những ngày đại dịch

(PLO)-  Với mong muốn lưu giữ lại những kỷ vật có liên quan đến đại dịch COVID-19 như một minh chứng sống cho thế hệ sau nhìn thấy, trân trọng hơn hiện tại mà mình đang có, đến nay ông Huỳnh Minh Hiệp (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đã sở hữu hơn 1000 kỷ vật liên quan đến đại dịch.
BẢO PHƯƠNG - TÚ NGÂN - NAM HOÀNG